Hands clapped together

Mangfold og inkludering i selskaper

Gjennom denne artikkelen ønsker vi å dele hvordan man kan gå frem for å utarbeide en plan for et selskaps mangfoldsarbeid. Dette vil hjelpe dere i arbeidet med å skape en mer inkluderende arbeidsplass!

Det er viktig å ha et fokus på dette når dere skal rekruttere nye ansatte til selskapet.

Artikkelen er basert på en artikkel av Kimiya Sajjadi, leder Big Enough Global. Les hennes artikkel her.

1. Støtte fra ledelsen

Det første som er kritisk for at et selskap skal lykkes i sitt mangfoldsarbeid, er støtte fra ledelsen. Dette innebærer at selskapet må sette av tid, penger og menneskelige ressurser til arbeidet. Før man begynner å lage en plan for arbeidet, bør man derfor sørge for å ha støtte fra ledelsen.

2. Lag et rammeverk

Steg nummer to er å lage et rammeverk. Dette innebærer å definere hva mangfold og inkludering betyr for deres selskap, sette overordnede mål, definere hvorfor selskapet skal satse på dette arbeidet, og lage en oppfølgings- og rapporteringsrutine.

3. Gjennomfør dybdeintervjuer med ansatte

Når man har målene på plass, er det viktig å kartlegge hva som eventuelt har hindret selskapet fra å oppnå disse målene tidligere. Dette kan gjøres gjennom dybdeintervjuer med ansatte. Ved å snakke med ansatte med ulik bakgrunn og stilling, kan man få et godt bilde av risikobildet.

4. Lag tiltak og delmål

Basert på intervjuene med ansatte og en tilleggsanalyse av risikobildet, kan man lage tiltak og delmål som selskapet må oppnå.

5. Prioritering

Når man lager en plan med tiltak og mål, er det viktig å prioritere. Mangfoldsarbeid involverer mange områder som employer branding, ledelse, markedsføring, rekruttering, karriereutvikling, lønn, ledelse osv. Det er urealistisk å jobbe med alt samtidig. Derfor er det viktig å velge ut hvilke områder som skal prioriteres.

Når man skal velge hva som skal prioriteres, kan man ta utgangspunkt i forskning om hva som fungerer best, og risikobildet som er kartlagt.

6. Presentasjon for ledelsen

Når planen med rammeverket og tiltakene er laget, må denne presenteres og forankres hos ledelsen og alle lederne i selskapet.

Som du kan se, er det en rekke trinn som må gjennomføres for å skape en mer inkluderende arbeidsplass. Disse stegene kan bidra til å skape en arbeidsplass der alle ansatte føler seg velkommen og inkludert.

Kilde: Big Enough Global

Texts in Norwegian