hands holding puzzle with heart

Fra fakta til følelser: En ny tilnærming til rekruttering

Ja, kanskje overskriften er noe misvisende. Man må selvfølgelig være følsom i form av å se individene og behovene i en prosess for å oppnå et best mulig resultat. Men i denne artikkelen skal vi snakke om det å spille på følelser når man skal rekruttere.

Når arbeidsledigheten var høy og man fikk mange søkere pr stilling, var det fakta som var viktig i stillingsannonsene. Fakta om selskapet, stillingen og goder. Den tiden er, i hvert fall midlertidig, forbi.

Hva er det kandidater bryr seg om når de søker jobber nå? Hver kandidat er forskjellig, men noe av det kandidater bryr seg om er:

  • Gir den nye jobbe meg noe?
  • Er selskapet grønt?
  • Hjelper selskapet med å løse fremtidige problemer?
  • Er det en økonomisk trygg arbeidsplass?

Er det noen andre ting du ser for deg at kandidater bryr seg om?

Vi må spille på følelser når vi lager en stillingsannonse. Vi må sørge for at kandidatene som leser stillingsannonsen blir engasjert og føler at dette er riktig for dem.

Vi skal ikke legge bort fakta – det er viktig å vite om ansvar, arbeidsoppgaver, krav, forventninger, goder, mm. Men få frem det viktigste av fakta – det som ikke er en selvfølge, slik at du kan bruke resten av annonsen til å skape en positiv følelse om din bedrift.

Hvordan? Hent frem eller skriv ned deres selskaps USP’er (Unike selling points) og bruk de dere tror har størst sjanse for å engasjere deres fremtidige ansatte.

Vi er helt sikre på at dersom du får kandidatene til å føle noe, vil du få flere relevante og gode søkere enn om du kun baserer stillingsannonsen på fakta.

Så da er spørsmålet – tør du å gjøre ting annerledes?

Vi er her for å hjelpe med deler eller hele rekrutteringsprosessen om dere har behov for det!

Texts in Norwegian