Konsulenter: Nye Utleieregler

Konsulenter: Nye Utleieregler i 2024: Hvordan dette påvirker deg som konsulent

Fra 1. januar 2024 trådte nye regler for utleie av arbeidskraft i kraft i Norge. Disse endringene påvirker mange konsulenter og freelancere som opererer som enkeltpersonforetak (ENK) eller gjennom egne aksjeselskaper (AS). Reglene krever nå at alle selskaper som driver med utleie av arbeidskraft må være godkjente av Arbeidstilsynet. Dette betyr at ENK-er ikke lenger kan leie ut sine tjenester direkte uten å være en del av et godkjent bemanningsforetak​.

Hva betyr dette for deg som konsulent?

Hvis du opererer som ENK eller gjennom et eget AS, kan de nye reglene påvirke måten du kan leie ut tjenestene dine på. For å fortsette å jobbe lovlig, kan det være du enten må bli ansatt av et godkjent bemanningsforetak eller være del av et godkjent bemanningsforetak som kan leie deg ut til dine kunder. Dette kan virke utfordrende, men det finnes løsninger som gjør overgangen enklere.

Hvordan Sperton Norway kan hjelpe deg:

Sperton Norway er et godkjent bemanningsforetak som kan hjelpe deg med å opprettholde din profesjonelle frihet mens du overholder de nye regelverket. Ved å tilknytte deg som konsulent eller bli ansatt hos oss, kan du fortsette å jobbe for dine nåværende kunder uten å bekymre deg for administrative utfordringer som f.eks fakturering, arbeidsgiveravgift, momsrapportering, og overholdelse av de nye reglene.

Fordeler ved å bli ansatt hos Sperton Norway:

  • Sikkerhet og stabilitet: Vi tar hånd om alle administrative oppgaver, inkludert lønnsutbetaling, feriepenger, pensjonssparing og forsikringer der det er aktuelt.
  • Komplianse: Vi sørger for at alle regler og forskrifter overholdes, slik at du kan fokusere på ditt arbeid.
  • Enkel overgang: Vi tilbyr en sømløs overgangsprosess hvor vi håndterer alle nødvendige formaliteter og sørger for en jevn overføring av oppdraget fra dagens til ny løsning. 

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, vennligst kontakt Erik Mellebye-Giertsen, CEO i Sperton Norway, på erik.mellebye-giertsen@sperton.com.

Blog Posts, People Management, Texts in Norwegian