Norway

SPERTON Norway is a full-range provider of Global Recruitment, People Management, Global Mobility and Shared Services.

With our own entities and partners in Europe and Asia, we are helping Norwegian companies expand abroad and assisting companies entering the Norwegian market. For companies looking to expand into new markets or develop their business in Norway, Sperton Norway offer services such as:

  • Recruitment in Norway and abroad,
  • People Management services in compliance with Norwegian and international law,
  • Global Mobility services helping your company move employees from Norway to other countries and from other countries to Norway,
  • Business Support services covering Marketing and Digital Media Services, Book-Keeping & Financial Consultancy, Administrative Support, BI & IT Consulting, Lead Generation.

Read more about Norway team, industry news and related content on Sperton blog.

Norway

SPERTON Norge er en komplett leverandør av Global Rekruttering, Personalledelse, Global Mobilitet og Delte Tjenester.

Vi har over 20 års erfaring med å støtte kunder innen Human Resources-området. Vi støtter virksomheter globalt gjennom hele livssyklusen for ansatte; fra rekrutteringsspesifikasjon, søk og utvelgelse, vurderinger og intervjuer, til kontraktsforhandlinger med de utvalgte kandidatene, onboarding, global mobilitet, lønn, økonomi og compliance, og offboarding. Vårt hovedkontor ligger i Norge, og vi kan støtte din bedrift i Norge og globalt gjennom våre egne selskaper og partnere i mer enn 140 land.

Med egne enheter og partnere i Europa og Asia hjelper vi norske bedrifter med å ekspandere i utlandet og bistår bedrifter med å komme inn på det norske markedet. For selskaper som ønsker å ekspandere til nye markeder eller utvikle sin virksomhet i Norge, tilbyr Sperton Norway tjenester som:

Kontakt oss for rekruttering i Norge og i utlandet, personalledelse i henhold til norsk og internasjonal lov, globale mobilitetstjenester som hjelper din bedrift med å flytte ansatte fra Norge til andre land og fra andre land til Norge.

Contact us!

Kousain Khaliq

Maliq Kousain Khaliq

Country & People Manager – Germany

kousain.khaliq@sperton.com

+49 176 43289 391

Sperton Norway
Nedre Storgate 15–17,
3015, Drammen,
Norway
post@sperton.com