Bedrifter: Nye Utleieregler i 2024

Bedrifter: Nye Utleieregler i 2024: Hvordan Sperton Norway kan hjelpe din bedrift

(Er du konsulent, les denne artikkelen)

Fra 1. januar 2024 trådte nye regler for utleie av arbeidskraft i kraft i Norge. Disse endringene påvirker mange bedrifter samt konsulenter og freelancere som opererer som enkeltpersonforetak (ENK) eller gjennom egne aksjeselskaper (AS). Reglene krever nå at selskaper som driver med utleie av arbeidskraft må være godkjente av Arbeidstilsynet. Dette betyr at ENK-er ikke lenger kan leie ut sine tjenester direkte uten å være en del av et godkjent bemanningsforetak​.

Hva betyr dette for din bedrift?

For mange selskaper som benytter seg av konsulenter, innebærer dette en betydelig omstilling. Men det finnes løsninger som gjør at du kan beholde dine verdifulle konsulenter på en måte som er forenelig med lovverket. Sperton Norway er et godkjent bemanningsforetak som kan fungere som mellomledd, slik at dine konsulenter fortsatt kan jobbe for dere.

Hvordan kan Sperton Norway hjelpe?

Ved å bruke Sperton Norway som mellomledd, kan dine konsulenter bli engasjert gjennom oss. Vi setter opp en innleieavtale med konsulenten og en utleieavtale med dere. Dette betyr at du kan fortsette å benytte deg av konsulentene du allerede stoler på, uten å bekymre deg for de administrative og juridiske utfordringene som følger med de nye reglene.

Fordeler ved å bruke Sperton Norway:

  • Sikkerhet og stabilitet: Vi håndterer alle administrative oppgaver, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din.
  • Komplianse: Vi sørger for at alle regler og forskrifter overholdes.
  • Enkel overgang: Vi tilbyr en sømløs overgangsprosess hvor vi håndterer alle nødvendige formaliteter, inkludert dialog med konsulentene.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din bedrift, vennligst kontakt Erik Mellebye-Giertsen, CEO i Sperton Norway, på erik.mellebye-giertsen@sperton.com.

Blog Posts, People Management, Texts in Norwegian